Home

Stichting Mond- en Kaakchirurgie Tanzania stelt zich tot doel de mond- en kaakchirurgie in Tanzania kwalitatief te verbeteren en bereikbaar te maken voor een groter deel van de bevolking.

Onze visie

De stichting wil haar doel bereiken door de zelfredzaamheid van de Tanzaniaanse mond- en kaakchirurgen te bevorderen, aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Er moeten meer kaakchirurgen lokaal worden opgeleid. Hiervoor moet steun worden gezocht bij de landelijke autoriteiten en bij de besturen van de individuele ziekenhuizen.

De doelgroep

Patiënten

In Tanzania is er nog onvoldoende beschikbaarheid en kennis voor de grote aantallen patiënten hebben infecties, gezichtstrauma’s of gezwellen van meestal reusachtige afmetingen. Deze patiënten worden, door ‘Dental Therapists’ (mensen met een beperkte tandheelkundige opleiding) verwezen naar één van de drie regionale ziekenhuizen, of direct naar het Muhimbili National Hospital in Dar es Salaam. In die ziekenhuizen bestaat een tandheelkundige afdeling waar een initiële diagnose kan worden gesteld.

Tanzania is ongeveer 25 keer zo groot als Nederland met een bevolking van ± 50 miljoen. Dar es Salaam ligt aan de oostkust en is voor de meeste inwoners enkele dagreizen verwijderd van hun woongebied. Toch is Dar es Salaam tot nu toe het enige centrum in Tanzania waar specialistische hulp kan worden geboden op het terrein van de mond- en kaak- en aangezichtschirurgieEen nieuwe afdeling in Moishi is opgericht maar is nog niet voldoende geëquipeerd om de volledige hulp te kunnen verlenen.

Het voornaamste probleem is: hoe kunnen deze patiënten na behandeling weer functioneren in hun plaatselijke omgeving? Grote kaak- en aangezichtsoperaties leiden namelijk niet alleen tot zichtbare mutilaties (verminkingen) maar ook tot functionele beperkingen. Kunnen ze in de huiselijke omstandigheden ook weer voedsel tot zich nemen en dus overleven? In veel gevallen blijkt hij of zij ernstig anaemisch (bloedarmoede) te hebben of ondervoed te zijn, zodat additionele maatregelen moeten worden genomen alvorens er geopereerd kan worden. De stroom van patiënten is bijna onoverzienbaar. Met eenvoudige middelen wordt nu, mede dankzij stichting MKA-Tanzania, door het team in Dar es Salaam gewerkt aan individuele oplossingen waardoor het merendeel van de patiënten inderdaad weer redelijk kan functioneren.

    

 
 
 
 
Patiënte voor en na de resectie van een grote kaaktumor met gelijktijdige reconstructie.
Röntgenfoto van de gereconstrueerde onderkaak waarbij de platen het bottransplantaat op zijn plaats houden.
De artsen en ziekenhuizen

Ontwikkelingshulp is niet slechts een zaak van financiën. De belangrijkste bijdrage die wij kunnen leveren is de kwaliteit van behandeling op plaatselijk niveau zoveel mogelijk te bevorderen. Hiervoor is het op de eerste plaats noodzakelijk dat er voldoende, goed opgeleide specialisten zijn. Dankzij stichting MKA-Tanzania, met de hulp van de IAOMS Foundation, is er momenteel genoeg expertise in het Muhimbili ziekenhuis in Dar es Salaam. Ook zijn de juiste materialen aanwezig en zoeken wij met hen ter plaatse naar nieuwe mogelijkheden.