Voortgangsrapportage

Verslag 2015-2016

In 2015-2016 hebben wij ons vooral ingezet om de inrichting van een operatiekamer voor het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) in Moshi. We hebben verschillende bijdragen ontvangen van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, het Laurentius ziekenhuis in Roermond, het Slingenland Ziekenhuis in Doetinchem en de UMC’s van Nijmegen en Maastricht. Het merendeel betrof handinstrumentarium maar ook operatiestoelen en meubilair voor onderzoekkamers. Onder andere een boormachine en een operatielamp moesten worden aangeschaft, zodat er toch een forse aanslag op het vermogen van de stichting plaatsvond.

 

 

Eind 2015 heeft Ricoh SCM bv in Bergen Op Zoom belangeloos aangeboden de coördinatie en organisatie van het transport vanuit Nederland naar Dar Es Salaam op zich te nemen. In februari 2016 zijn de goederen door Maas Transport & Expeditie bv kosteloos vervoerd van de tijdelijke opslag naar Bergen Op Zoom. Daar zijn ze door Ricoh & DHL verpakt en is het transport naar Dar es Salaam verder uitgevoerd. Dit transport is door Ricoh geregeld en betaald.

Nadat de materialen afgeleverd in Moshy, heeft de staf van KCMC de instrumenten en andere artikelen in gebruik genomen. Het is met veel enthousiasme ontvangen. De zending bevatte ook spullen bestemd voor de afdeling in Dar es Salaam en die werden door hen opgehaald in Moshy. Beide afdelingen hebben hierdoor beschikking gekregen over plaatjes en schroeven geschikt om kaakfracturen te behandelen.

Een andere belangrijke ontwikkeling in 2016 was de benoeming van twee nieuwe bestuursleden voor de Stichting. Rob Mooren en Albert Witkampf hebben het bestuur versterkt, terwijl Jan Laverman zich nu heeft teruggetrokken.

Op wetenschappelijk gebied werd ook voortgang geboekt. Een vervolgstudie van patiënten met tumoren in het symphyse gebied van de mandibula, gereconstrueerd met eerder gemelde techniek, werd afgerond. Het artikel is aangeboden aan de International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.

Verslag 2014

De doelstellingen van de Stichting voor 2014, namelijk bevordering van de kaakchirurgische zorg in het Muhimbili ziekenhuis in Dar es Salaam en het opzetten van een nieuwe afdeling in Moshi, in het noorden van Tanzania, werden dit jaar bereikt. De reconstructies bij patiënten met grote odontogene tumoren van voornamelijk de onderkaak werden voortgezet met zeer bevredigende resultaten. Uit het permanente vervolg onderzoek is gebleken dat bij ruim 90% van de 53 patiënten de reconstructie als geslaagd kan worden beschouwd.

Paul Stoelinga en Thijs Merkx hebben in december een bezoek gebracht aan de afdeling in Dar es Salaam en gezien dat de nieuwbouw van de kliniek, gesponsord door de Nina Harris Pebley stichting met medewerking van de IAOMS foundation, nu volledig in bedrijf is. Twee ruime operatiekamers, een onderzoekskamer en colloquiumkamer zijn nu volledig in gebruik en dragen bij aan het goede opleidingsklimaat. De inrichting van de operatiekamers en de onderzoekskamer is mede tot stand gekomen door bijdragen van onze stichting.

Het belangrijkste nieuws dit jaar is het resultaat van een bezoek aan het ziekenhuis in Moshi, het Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC). Samen met Dr Elison Simon werd een zeer constructief gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de medische staf en het bestuur van het KCMC. In principe werd een akkoord bereikt om geleidelijk een afdeling op te zetten als een dependance van de afdeling Mond- en Kaakchirurgie in Dar es Salaam. Het wachten is nog op de toestemming van de centrale overheid. Afgesproken werd dat er een lijst van benodigde instrumenten zal worden opgemaakt, inclusief enige noodzakelijke grote inrichtingsstukken, zoals een operatietafel, afzuigapparatuur en een anesthesie-apparaat en nog enkele andere essentiële benodigdheden zoals bijvoorbeeld een röntgenfaciliteit.

Dr. Elison Simon, decaan van de Tandheelkunde faculteit, en Dr. Jeremiah Moshy, hoofd van de afdeling Mond- en Kaakchirurgie, in de nieuwe operatiekamer.

Verslag 2013

De situatie in Dar es Salaam is veranderd omdat Dr. Elison Simon niet langer het hoofd van de afdeling is vanwege zijn benoeming tot decaan van de Tandheelkundige faculteit. Dr. Jeremiah Moshy heeft hem opgevolgd als hoofd van de afdeling. De afdeling blijft twee assistenten per jaar opleiden hetgeen heeft geresulteerd in een vermeerdering van 4 in 2008 tot 12 kaakchirurgen in 2013. Omdat er ook assistenten worden aangenomen uit de omringende landen die teruggaan naar hun geboorteland, neemt het aantal in Tanzania slechts langzaam toe.

Het voornaamste doel van de stichting is en blijft de hulp bij de reconstructie van patiënten die een kaakresectie hebben ondergaan als gevolg van een agressieve tumor en evaluatie van de reconstructie methode op de langere termijn. Dankzij een genereuze donatie van de firma KLS-Martin is de afdeling in staat om nog eens ongeveer 30 patiënten te helpen, terwijl ruim 40 patiënten reeds succesvol zijn gereconstrueerd.  De stichting heeft twee reizen van Dr. Simon gesponsord  naar Johannesburg  in Zuid Afrika en Barcelona in Spanje. Tijdens het congres van de Afrikaanse Association of Oral and Maxillofacial Surgery, in Johannesburg, heeft hij de resultaten gepresenteerd van het onderzoeksproject en in Barcelona, tijdens het Congres van de IAOMS, was hij uitgenodigd om het resultaat van het door de IAOMS gesponsorde “Educational Program” toe te lichten, dat liep van 2005-2008. In beide gevallen werd zijn voordracht zeer gewaardeerd.

Het plan van de Stichting om een tweede afdeling te helpen vestigen in het dicht bevolkte gebied rond Moshi in het noorden van Tanzania, heeft vertraging opgelopen vanwege een verandering in het management van het KCMC hospitaal. Het ziet er naar uit dat definitieve plannen kunnen worden gemaakt in 2014 met het nieuwe management van dit hospitaal. Om die reden wordt een flink deel van het huidige kapitaal daarvoor gereserveerd.