Bereikt

Dar es Salaam

De Stichting “Mond- en Kaakchirurgie Tanzania” bestaat sinds 2001 en sinds die tijd is er al veel bereikt. De stichting werd indertijd opgericht toen bleek dat promovendus Elison Simon, aan de Radboud Universiteit Nijmegen, uit Tanzania in Dar es Salaam, te kampen had met zeer beperkte middelen om patiënten te kunnen helpen. De aanvankelijke doelstelling, om de afdeling in Dar es Salaam te steunen met middelen om onderwijs en training van jonge collega’s te kunnen verbeteren, werd ruimschoots gehaald.

Training

Inmiddels heeft Jeremiah Moshy de leiding van de kliniek in Muhimbili National Hospital, Dar es Salaam, waarin nu nieuwe collegae worden opgeleid om de Kaakchirurgie in Tanzania zelfstandig uit te kunnen voeren. Dit is mede mogelijk gemaakt doordat de stichting de volledige opleiding heeft betaald van dr Moshy in Nairobi, Kenia. 

Tevens is er, op initiatief van de IAOMS, voor gezorgd dat Dar es Salaam, naast Nairobi, ook opleidingsbevoegdheid heeft gekregen. De opleidingen in Tanzania en Kenia zijn bedoeld voor geheel Oost-Afrika. De opleidingsprogramma’s van beide klinieken zijn daarom op elkaar afgestemd.

Behandelstoel en ander instrumentaria werden via de Stichting aan het Muhimbili National Hospital, Dar es Salaam, geschonken
Materiaal

De Stichting heeft geïnvesteerd in allerlei middelen en medische instrumentaria om de opleiding in Dar es Salaam zo goed mogelijk te laten verlopen. De uitbreiding van de operatiefaciliteit, gefinancierd door de IAOMS Foundation, geholpen door een forse gift van de Nina Harris Pebley stichting, heeft zeker bijgedragen aan de verbeteringen.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende zendingen van goederen gedaan naar Dar es Salaam, inclusief anesthesieapparatuur, gedoneerd door de Radboud Universiteit Nijmegen, en enkele behandelstoelen, geschonken door de Kaakchirurgie afdeling van Eindhoven. Daarnaast zijn enkele keren chirurgische instrumenten verstuurd naar de kliniek om meer patiënten te kunnen helpen.

Om de opleiding en training van nieuwe medewerkers te bewerkstelligen zijn diverse boeken, computers en ander materiaal gestuurd. De stichting zal de voortgang in Dar es Salaam blijven ondersteunen zodat ze zich verder kunnen blijven ontwikkelen.

Kwaliteit

Een spectaculaire vooruitgang is bereikt voor patiënten met grote ameloblastomen (agressieve kaaktumoren). Deze werden voorheen behandeld door resectie zonder dat reconstructie werd uitgevoerd, als gevolg van een gebrek aan middelen en ontbreken van kennis. Een project, waarbij de kaak van deze patiënten wordt gereconstrueerd door middel van een combinatie van autoloog bot vermengd met autoloog PRP (bloedplaatjes concentraties), heeft geleid tot dramatische vooruitgang met enorme winst in kwaliteit van leven. Dr Simon heeft dat in zijn proefschrift beschreven en sindsdien zijn tientallen patiënten door middel van deze techniek verzekerd van een normaal leven na ablatieve chirurgie. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een genereuze donatie van de firma KLS-Martin, die de benodigde fixatie platen en schroeven leverden.

Dr. Simon krijgt hier de instrumenten overhandigd die in 2012 werden geschonken door KLS-Martin.

Moshi

Begonnen in 2017

Het Muhimbili National Hospital in Dar es Salaam is nu voldoende ingericht en er worden nieuwe jonge Mond- en Kaakchirurgen opgeleid. Door de kliniek in Dar es Salaam als opleidingsziekenhuis en basis te gebruiken, zet de stichting haar werk voort door afdelingen Mond- en Kaakchirurgie oprichten in de andere drie regionale ziekenhuizen (Bugando Medical Centre in Mwanza, Kilimanjaro Christian Medical Centre in Moshi en Mbeya Referal Hospital in Mbeya) om zo de bereikbaarheid van de mond-en kaakchirurgische zorg voor patiënten in het hele land te vergroten. De collega’s in Dar es Salaam zijn de aangewezen personen voor het noodzakelijke overleg met de autoriteiten.

In 2014 zijn de eerste stappen ondernomen om een afdeling op te richten in het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) te Moshi. Inmiddels is er overeenstemming met KCMC bereikt en werd in 2017 een nieuwe afdeling geopend. De instrumenten en andere benodigdheden, zoals een röntgenapparaat en behandelstoel werden in 2016  ingezameld en gekocht en zijn nu in gebruik. Dr Albert Witkampf heeft in 2017 het KCMC bezocht en samen met dr Rwakatema enkele patiënten kunnen behandelen. Hij bracht twee coagulatie apparaten mee en nog wat kleinere instrumenten. In 2018 zal hij weer KCMC bezoeken en dan veel tandtechnische instrumenten meenemen. Het ziet er naar uit dat medio 2019 een nieuwe in Dar es Salaam opgeleide Tanzaniaanse collega zich zal vestigen in KCMC om de afdeling aldaar verder uit te bouwen.

Paul Stoelinga en Thijs Merkx met vertegenwoordigers van de medische staf en het management van het KCMC in Moshi, 2014.