Bezoek aan KCMC, najaar 2018

In september-oktober 2018 heeft Albert Wittkampf, vergezeld van operatieassistente Petra Meerwijk, een 14 daags bezoek gebracht aan de afdeling Mond- en Kaakchirurgie in het Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC) te Moshi. Deze afdeling is nog in de oprichtingsfase met tandarts dr Rwakatema als voorlopig afdelingshoofd. De beoogde opvolger (dr Kanankira Anandumi) wordt momenteel opgeleid in Dar es Salaam en zal medio 2019 zijn basisopleiding afronden, waarna hij staflid wordt van het KCMC. Officieel moet hij vervolgens nog twee jaar onder supervisie werken om zijn masters degree te verkrijgen en om uiteindelijk erkend te worden door de East African College of Surgeons. De provoost voor Academic Affairs van het KCMC, Prof Kien Mteta, zal zich inspannen om dit conform de eisen van het College te regelen.

    Albert Wittkampf met prof Kien Mteta

Albert had 5 koffers vol met instrumenten en apparaten bij zich om de afdeling in staat te stellen om volgend jaar als een volwaardige afdeling, naast de afdeling in Dar es Salaam, te functioneren. Het zal dan de 2e afdeling Mond- en Kaakchirurgie zijn in heel Tanzania!! Deze donatie is een aanvulling op de grote bevoorrading die in 2016 reeds plaats vond. Hij heeft ruim een week met dr Kanankira geopereerd waarbij hij vooral geassisteerd en geïnstrueerd heeft.

Een belangrijke doorbraak werd bereikt door de in 2016 gedoneerde orthopantomograaf eindelijk zodanig te installeren dat het naar behoren functioneert. Dit bezoek heeft nog eens onderstreept dat hulp in de vorm van expertise en materiële voorzieningen nog enige tijd noodzakelijk zal blijken maar ook dat dit zeer effectief is.