Bereikt

Dar es Salaam

De Stichting “Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) Tanzania” bestaat sinds 2001. De stichting werd indertijd opgericht toen bleek dat Elison Simon, promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen, uit Dar es Salaam (Tanzania), te kampen had met zeer beperkte middelen om patiënten te kunnen helpen. De aanvankelijke doelstelling, om de MKA-afdeling Muhimbili University Health Allied Services (MUHAS) in Dar es Salaam te steunen met middelen om onderwijs en opleiding van jonge collega’s te kunnen verbeteren, werd ruimschoots gehaald.

Opleiding

Inmiddels heeft Karpal Singh Sohal de leiding van de MKA-afdeling van het MUHAS, Dar es Salaam, met een volledige MKA-opleiding, erkend door de lokale autoriteiten en de internationale beroepsvereniging IAOMS, om de MKA-chirurgie in Tanzania verder uit te breiden. De opleidingen in Tanzania en Kenia zijn bedoeld voor geheel Oost-Afrika. Deze beide opleidingsprogramma’s zijn daarom op elkaar afgestemd.

Materiaal

De Stichting heeft geïnvesteerd in allerlei verbruiksmaterialen en medisch instrumentarium om de patiëntenzorg en de daarmee verbonden opleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. De uitbreiding van de operatiefaciliteit, gefinancierd door de IAOMS Foundation, geholpen door een forse gift van de Nina Harris Pebley stichting, heeft zeker bijgedragen aan de verbeteringen.

Behandelstoel en andere instrumenten werden via de Stichting aan de MKA-afdeling van de Muhimbili University Health Allied Services (MUHA, Dar es Salaam, geschonken.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende goederen naar Dar es Salaam getransporteerd, inclusief anesthesieapparatuur, gedoneerd door de Radboud Universiteit Nijmegen, enkele behandelstoelen, geschonken door de MKA-afdeling van Eindhoven en handinstrumentarium. Om de opleiding te faciliteren zijn diverse boeken, computers en ander onderwijsmateriaal geschonken. De stichting zal de voortgang in Dar es Salaam blijven ondersteunen zodat ze zich verder kunnen blijven ontwikkelen.

Kwaliteit

Een spectaculaire vooruitgang werd  bereikt voor patiënten met vaak voorkomende maar grote goedaardige en vaak agressieve kaaktumoren (ameloblastomen). In het verleden werden die  behandeld door resectie van een deel van de onderkaak zonder reconstructie, Dat leidde tot een forse verminking terwijl ook de kauwfunctie ernstig werd verstoord. Nu worden de kaken direct gereconstrueerd. Hiervoor wordt een techniek toegepast, waarbij een combinatie van autoloog bot vermengd met autoloog PRP (bloedplaatjes concentraties) wordt gebruikt  Dit transplantaat wordt bevestigd met  grote osteosynthese platen. Op die manier wordt een vrijwel anatomische reconstructie bereikt. Dit heeft geleid tot spectaculaire vooruitgang van de kwaliteit van leven voor deze patiënten (zie foto’s op onze introductie pagina). Dr Simon heeft deze techniek in zijn proefschrift beschreven en sindsdien zijn tientallen patiënten verzekerd van een normaal leven na deze eertijds verminkende operatie. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een genereuze donatie van de firma KLS-Martin, die de benodigde osteosynthese materialen leverden.

Dr. Simon krijgt hier de instrumenten overhandigd die in 2012 werden geschonken door KLS-Martin

Moshi

Sinds 2017

Het Muhimbili National Hospital in Dar es Salaam is nu voldoende ingericht en er worden nieuwe, jonge MKA-chirurgen opgeleid. De stichting zet haar werk voort door de oprichting van afdelingen Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie in de andere drie grote regionale ziekenhuizen in Tanzania (Bugando Medical Centre in Mwanza, Kilimanjaro Christian Medical Centre in Moshi en Mbeya Referal Hospital in Mbeya) te ondersteunen. De bereikbaarheid van de MKA-chirurgische zorg voor patiënten in het hele land wordt hierdoor vergroot. Als hoofdafdeling, zorgen collega’s uit het MUHAS voor het noodzakelijke overleg met de landelijke en lokale autoriteiten..

In 2014 zijn de eerste stappen ondernomen om een afdeling op te richten in het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) te Moshi. Inmiddels is er overeenstemming met KCMC bereikt en werd in 2017 een nieuwe afdeling geopend. Instrumentarium en andere benodigdheden, zoals een röntgenapparaat en behandelstoel werden in 2016 ingezameld en getransporteerd. Deze zijn nu binnen een volledig gerenoveerde en uitgebreide setting in gebruik. Dr Albert Wittkampf heeft inmiddels de MKA-afdeling in het KCMC driemaal bezocht en de plaatselijke collega’s geholpen met enkele gecompliceerde gevallen.

Paul Stoelinga en Thijs Merkx met vertegenwoordigers van de medische staf en het management van het KCMC in Moshi, 2014.

Mwansa

Sinds 2021

Sinds 2021 is er een derde afdeling Mond-Kaakchirurgie in Tanzania, gevestigd in het Bugando Medical Center (BMC) in Mwansa. Die stad ligt in het westen van Tanzania, vlakbij het grote Victoria meer. Dankzij een genereuze gift van de stichting Pharus, kon gespecialiseerd instrumentarium worden aangeschaft. Dr Motega is de eerste kaakchirurg die zich daar gevestigd heeft. Dit ziekenhuis heeft een groot verwijzingsgebied en deze vestiging voorziet in een grote behoefte. Het is de bedoeling dat er in de komende jaren nog tenminste twee collegae zich bij dr Motega zullen voegen.

Albert Witkampf ontvangt een Certificate of Appriciation van dr F Masanga, de directeur van Bugando Medical Center in 2022.

Er is ruimte gemaakt voor een adequate polikliniek die vermoedelijk klaar zal zijn in 2023.